... \ pagina principală\ audit


AUDIT

AUDIT FINANCIAR
Expertii nostri va asigura certificarea faptului ca situatiile dumneavoastra financiare (bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative) prezinta informatii corecte despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale companiilor, informatii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori atunci cînd acestia iau decizii economice bazate pe situatiile financiare (investitori, creditorii financiari, clientii, organismele guvernamentale, publicul, etc.)

AUDIT INTERN
Eurofond confera unei companii un nivel adecvat de asigurare independenta si obiectiva în ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor precum si îndrumari pertinente privind îmbunatatirea modului de desfasurare a acestora.

EXPERTIFA FINANCIAR CONTABILA
Intocmirea formularelor de raportare specifice domeniului financiar-contabil; servicii de asistenta privind tehnica înregistrarilor contabile si a evidentelor tehnico-operative în domeniul imobilizarilor, stocurilor, gestiunii trezoreriei, administrarii creantelor si datoriilor comerciale, resurselor umane precum si servicii de întocmire a situatiilor financiare specifice domeniului de activitate, în conformitate cu reglementarile financiar-contabile aplicabile.
TOP