... \ pagina principală\ consultanţă


CONSULTANTA

Strategii de capital
Expertii Eurofond va stau la dispozitie pentru a identifica: modalitatile prin care o firma îsi poate majora sau diminua capitalul social, respectiv interdictiile cu privire la aceasta; etapele ce trebuie urmarite si respectate, respectiv a documentelor ce se impun a fi întocmite; modalitatile de determinare a numarului de actiuni ce revin ca urmare a aportului în numerar, a aportului în natura si în cazul ridicarii dreptului de preferinta; exercitarea si tranzactionarea dreptului de preferinta; înregistrarea operatiunii de majorare / diminuare a capitalului social la Registrul Comertului; protectia creditorilor în legatura cu reducerea capitalului;
consultanta cu privire la programul de rascumparare a actiunilor unei societati.

Fuziuni, achizitii si divizari de firme
Echipa Eurofond va ofera asistenta de cea mai înalta clasa în: analiza în detaliu a situatiei economico – financiare a companiilor vizate; identificarea potentialilor cumparatori/vânzatori în cazul operatiunilor de achizitii; întocmirea prospectului de fuziune, a proiectului de divizare, respectiv a prospectului de oferta în cadrul ofertelor publice ca modalitate de achizitie a firmelor; metodele de fixare a pretului de achizitie;evaluarea cîstigurilor si a pierderilor din achizitii cu numerar, prin schimb de actiuni, prin titluri si numerar ; modalitati de preluare a controlului unei firme; masuri preventive de aparare care sa descurajeze eventualele intentii de preluare ostila; posibilitatea de retragere din societate a actionarilor si de obtinere a contravalorii actiunilor; conditiile ce trebuie îndeplinite si procedura de delistare.

FISCALITATE
Principalele servicii oferite de echipa Eurofond prin intermediul specialistilor în domeniu sunt: asistenta la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (declaratii de impozite si taxe), consultanta în problmele fiscale si de alte creante bugetare, sprijinul contribuabililor în privinta cunoasterii prevederilor legale, a drepturilor si obligatiilor acestora, asistenta în vederea evitarii dublei impuneri a venitului, optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislatia în vigoare, asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
TOP