... \ pagina principală \ evaluare


EVALUARE

Serviciile de consultanta specializate în domeniul "evaluarilor si expertizarilor", utilizeaza o gama diversificata de instrumente de analiza, cu scopul de a asigura o corecta fundamentare a deciziilor de urmat cu privire la achizitionarea sau înstrainarea unor proprietati sau active, urmare a identificarii unei categorii de valoare asociata acestora

Evaluari de bunuri imobile de natura proprietatilor imobiliare si a altor imobilizari corporale ( terenuri si amenajari de terenuri, cladiri si constructii, masini, instalatii si echipamente) si a bunurilor mobile de natura stocurilor

Evaluari ale elementelor intangibile de natura imobilizarilor necorporale (fond comercial, brevete, licente, marci de fabricatie sau de comert, programe informatice) si a unor elemente nereflectate în situatiile financiare (modele industriale, retele de distributie, contracte comerciale, sisteme de management);

Evaluari de active economice care reprezinta unitati de productie, subunitati, sectii, spatii comerciale, ori alte bunuri de acelasi gen din cadrul unei întreprinderi, ce pot fi organizate sa functioneze independent;

Evaluari de întreprinderi ca ansambluri economice rezultate din îmbinarea elementelor tangibile si intangibile care definesc pozitia financiara a companiilor si genereaza performanta financiara a acestora.

Evaluarea activelor financiare: se adreseaza deopotriva diverselor categorii de instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate de capital, cu scopul elaborarii unor strategii adecvate de investitii, dar si instrumentelor financiare emise de societati de tip închis, cu scopul evalurii perfomantelor de capital ale acestora.
TOP