... \ pagina principală\ finanţări


F I N A N Ţ Ă R I

F O N D U R I - E U R O P E N E       

            Aderarea României la Uniunea Europeană reprezintă atât o oportunitate istorică cât şi o provocare pentru administraţia publică şi companiile româneşti, având în vedere faptul că viitorii concurenţi de pe piaţa unică sunt avansaţi în multe privinţe.
            Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, fondurile de pre-aderare vor fi înlocuite cu ajutorul pentru proiecte de dezvoltare furnizat prin Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune. Accesarea acestor fonduri atât de către autorităţile publice cât şi de societăţi comerciale private şi de stat face obiectul unor criterii şi condiţii specifice, utilizarea efectivă şi eficientă fiind în interesul naţional.
            Fondurile Structurale şi de Coeziune vor aduce câteva miliarde de euro anual în ţara noastră după 1 ianuarie 2007, dar şi numeroase riscuri şi dificultăţi pentru mediul privat şi instituţiile publice. Domeniile şi activităţile finanţate prin Fonduri Structurale variază de la investiţii în producţie până la servicii sociale.
            Teoretic, oricine poate găsi un program care să „i se potrivească”, dar proiectul se poate „întoarce împotriva lui”, dacă acesta este „nepregătit”. De aceea este recomandabilă colaborarea cu organizaţiile specializate în managementul proiectelor, această cheltuială fiind, atenţie !!! eligibilă.
          EUROFOND doreşte să sprijine atât instituţiile publice cât şi companiile în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană, pentru a beneficia de oportunităţile create de extindere şi a evita potenţialele ameninţări.
            Noi tratăm fiecare client în mod individual şi îl sprijinim în realizarea obiectivelor specifice. În urma consultărilor individuale cu clienţii identificăm problemele şi oportunităţile, oferind soluţii pe termen scurt, mediu şi lung, soluţii adaptate la nevoile fiecărui client.

            Echipa noastră de specialişti, susţinută de reputaţia şi de resursele Eurofond vă poate furniza consultanţă pentru sectorul public şi societăţi comerciale în vederea pregătirii pentru accesarea Instrumentelor Structurale si consultanţă privind Parteneriatele Publice-Private.
            Oferta noastră acoperă toate „riscurile şi dificultăţile” pentru ca partenerii noştri să poată beneficia de oportunităţile create de extindere şi sa poată evita potenţialele ameninţări. Astfel oferta este modelată pe trei programe :

PROGRAMUL PREGĂTITOR

 • Studiu de oportunitate şi încadrare ;
 • Analize de piaţă (mediu intern şi extern);
 • Studii de pre-fezabilitate;
 • Studii de impact şi obiectivelor pe termen mediu şi / sau lung ;
 • Verificarea capabilităţii investiţionale ;
 • Analize cost – beneficiu ;
 • Studiu de fezabilitate ;
 • Decizia privind varianta constructivă
PROGRAMUL MANAGER
 • Stabilirea cadrului tehnic de dezvoltare a proiectului de investiţie ;
 • Identificarea şi coordonarea resurselor ;
 • Obţinerea avizelor necesare iniţierii şi aprobării proiectului;
 • Întocmirea studiilor specifice proiectelor cu finanţare Europeană :
  • analiza cost beneficiu,
  • analiza socio - economică,
  • justificarea proiectului,
  • etc.
 • Realizarea planului de afaceri şi a prognozelor financiare ;
 • Realizarea cererii de finanţare ;
 • Depunerea proiectului conform ;
 • Asistenta pe perioada verificării proiectului ;
 • Semnarea contractului de finanţare cu finanţatorul.
PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE
 • Asistenţă la elaborarea strategiei de comunicare cu părţile interesate ;
 • Asistenţă pentru respectarea cerinţei de vizibilitate a proiectelor ;
 • Întocmirea proiectului de execuţie si obţinerea avizelor necesare demarării investiţiei;
 • Întocmirea documentaţiei si efectuarea achiziţiilor publice necesare;
 • Verificare în conformitate cu metodologia de finanţare ;
 • Verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor ;
 • Efectuarea rapoartelor periodice de progres al proiectului ;
 • Efectuarea rapoartelor financiare al proiectului ;
 • Realizarea dosarelor de plăţi pentru decontarea banilor ;
 • Întocmirea raportului final către finanţator - Auditul de proiect.
Prin adânca implicare, rolul nostru este de a înţelege şi a găsi soluţii la problemele complexe pe care le presupune realizarea unui proiect şi gestionarea procesului într-o manieră etică şi profesionistă, acesta fiind cheia încheierii cu succes a contractului şi obţinerea rezultatelor scontate în urma derulării proiectului.

TOP

Finantari prin emisiune de instrumente financiare

Prin segmentul pieţei primare de capital, societăţile comerciale dinamice pot obţine finanţări pentru dezvoltarea afacerilor şi finanţarea unor proiecte de investiţii, avînd astfel la dispoziţie o alternativă mai flexibilă la finanţarea prin credite bancare. Eurofond vine în sprijinul dumneavoastră prin:

 • determinarea preţului de emisiune a instrumentelor financiare şi a volumului optim de emisiune,
 • contactarea potenţialilor investitori prin activităţi de marketing adiacente
 • întocmirea documentaţiei specifice legislaţiei în vigoare
 • efectuarea demersurilor necesare în vederea listarii la cota bursei,
 • servicii post-listare: informare cu privire la conditiile de mentinere, promovare sau retrogadare de la cota bursei, asistenta cu privire la conditiile de întocmire a raportărilor specifice legislaţiei incidente pieţei de capital.

TOP